• 02-0263491
  • 46 ซอยเพชรเกษม 68 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพ 10160

PBX:ตู้สาขา

brandWEALTH UP มีผู้เชียญชาญที่มีประสบการณ์การทำระบบตู้สาขา มานานกว่า 10 ปี มีระบบตู้สาขาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อเช่น AVAYA , CISCO , OPEN Source : Asterisk , 3CX

  • มีตู้สาขาหลากหลายเพื่อตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งทางด้านราคา ความต้องการ หรือทำการเชื่อมต่อระบบที่มีอยู่แล้ว
  • ให้บริการลูกค้าหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็ก 1-2 หัวเครื่อง/สาขา จนถึงขนาดใหญ่ พันกว่าหัวเครื่อง
  • สามารถทำระบบเชื่อมต่อตู้สาขาต่างยี่ห้อได้