• 02-0263491
  • 46 ซอยเพชรเกษม 68 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพ 10160

IVR:ระบบตอบรับอัตโนมัติ

brand

IVR solution:

  • Call back system
  • Automatic authenticate
  • Check realtime information
  • Historical Call log
  • Fax back
  • Fax on deman
  • Fax to email