• 02-0263491
  • 46 ซอยเพชรเกษม 68 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพ 10160

Software Development

WEALTH UP บริการพัฒนาแอปพลิเคชั่น

  • พัฒนา Desktop Software ที่ใช้บน Windows system
  • พัฒนา Web Application/Web Service ที่รับบน Apache,Tomcat,IIS server
  • พัฒนา Mobile Application ทั้ง Android และ iOS