• 02-0263491
  • 46 ซอยเพชรเกษม 68 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพ 10160

Integration

ระบบโทรศัพท์ ระบบคอล์เซ็นเตอร์ และการดูรายงาน จะมีมาตราฐานของระบบอยู่แล้ว แต่หากบริษัทมีความต้องการมากกว่าที่ระบบสามารถทำได้ WEALTH UP จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ Integrate โดยเฉพาะให้บริการ

การ Integrate เหล่านี้อาศัยการเชื่อมต่อผ่าน CTI ของระบบโทรศัพท์นั้นเช่น

– Click to Call กดปุ่มโทรออกผ่านเว็บไซด์

– Soft Phone เพื่อลดค่าใช้จ่ายของการซื้อ Licenses ระบบโทรศัพท์นั้นๆ เนื่องจากมีราคาสูง

– Advance Report สามารถดึงรายงานตรงตามที่ลูกค้าต้องการได้เลย เพื่อประเวลาในการวิเคราะหโดยที่ไม่ต้องดึงหลายๆอันมารวมกัน

– Other Application เช่นการ Integrate ระบบ Call Center ร่วมกับ AS400 ,Facebook,Email,Twitter,Pantip