• 02-0263491
  • 46 ซอยเพชรเกษม 68 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพ 10160

ระบบคอลเซ็นเตอร์

WEALTH UP เชียวชาญและมีประสบการณ์สูงในการทำระบบคอลเซ็นเตอร์ทั้งการโทรเข้า ( Inbound ) การโทรออก (Outbound)

Our Solutions

-IVR System ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อให้กับลูกค้า

-Call Center System ระบบการจัดการสายที่โทรเข้ามา ส่งสายถึงพนักงาน

-Recorder + Evaluation System ระบบบันทึกเสียงสนทนาเพื่อใช้ตรวจสอบการสนทนาย้อนหลังและตรวจสอบคุณภาพของพนักงานผู้รับสาย

-CRM ใช้แจ้งพนักงานเพื่อดูช่องทางการติดต่อของลูกค้า และเรื่องที่ลูกค้าต้องการสอบถามช่วยประหยัดเวลาการสนทนา อีกทั้งยังสามารถบันทึก ตรวจสอบ ประวัติการติดต่อของลูกค้า

-Outbound System ระบบจัดการกระจายสายให้พนักงานโทรหาลูกค้าอัตโนมัติ

-Report สำหรับดูประวัติ และเก็บสถิติการติดต่อเข้ามาของลูกค้า ของพนักงานรับสาย เพื่อน้ำไปวิเคราะห์และวางแผนในอนาคต