• 02-0263491
  • 46 ซอยเพชรเกษม 68 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพ 10160

ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา

slide1_1440x400

WEALTH UP มีผู้เชียญชาญที่มีประสบการณ์การทำระบบตู้สาขามานานกว่า 10 ปี มีระบบตู้สาขาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อเช่น AVAYA , CISCO , OPEN Source : Asterisk , 3CX ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมาย อีกทั้งยังให้บริการทำระบบโทรศัพท์สำหรับโรงแรม อพาร์เมนท์และหอพัก ผ่าน Smart Phone เพื่อความสะดวกสบายในการโทรออกของผู้เข้าพัก

ตู้สาขาคืออะไร?

ตู้สาขาคือโทรศัพท์ภายในองค์กร บริษัท หรือหน่วยงาน ที่ใช้โทรหากันโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งบุคคลภายนอกยังสามารถติดต่อเข้ามาหาโทรศัพท์ภายในได้ และโทรศัพท์ภายในก็สามารถโทรออกไปภายนอกได้ โดยอาศัยการจัดการของตู้สาขาผ่านชุมสายโทรศัพท์จากผู้ให้บริการเช่น ทีโอที ทรู เป็นต้น

ตู้สาขามีประโยชน์อย่างไร?

1.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรติดต่อภายในองค์ก่อน

2.หากบริษัทมีหลายสาขาซึ่งอยู่สถานที่แตกต่างกัน สามารถโทรติดต่อกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทร โดยอาศัยการเชื่อมต่อของตู้สาขา

3.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรออกไปเบอร์ภายนอก เพราะสามารถกำหนดเงื่อนไขการโทรออกที่เสียค่าใช้จ่ายในการโทรน้อยที่สุด

4.มีระบบจัดการที่ดี